Switchen naar 100% online trainen

Een update voordat de persconferentie is geweest? Jazeker, aanvullende maatregelen zijn te verwachten, maar gelukkig is ons beleid rondom Corona opgewassen tegen deze maatregelen. Zelfs bij een lockdown kunnen de trainingen doorgaan, door terug te vallen op DCR 1.0, de 100% online cursus. Hoe doen we dat? Onze Corona aanpak. 100% CURA.

opdrachtgevers zoals Ikea, ING en Dagelijks leven wachten deze maatregelen niet af en kiezen zelf voor de tijdelijke switch naar de DCR 1.0 100% online.

De tijd en energie die wij sinds maart in een alternatief voor fysieke trainingen stoppen werpt nu dubbel en dwars zijn vruchten af. De online BHV training die daaruit is geboren (Digital Classroom) met inmiddels meer dan 4.500 curisisten die hebben deelgenomen biedt nu de oplossing om van de fysieke trainingen in onze BHV Pop-up locaties tijdelijk weer 100% online trainingen te maken.

Wil jij ook voorlopig switchen naar 100% online? Neem dan contact op met je Klant Succes Manager. Zij maakt dit graag voor je in orde!


Zie je door de bomen het bos nog?

Sinds 16 maart zijn wij dankzij de feedback van onze cursisten continu bezig geweest met het aanpassen van onze BHV trainingen zodat deze ondanks alle maatregelen toch doorgang kunnen vinden. Iets waar onze opdrachtgevers hun dank voor uit spreken, door deze aanpak worden zij nu niet opgescheept met een overvolle planning of verlopen certificaten. Het gevolg daarvan is dat wij opeens lean zijn gaan opereren, alsof we een start-up zijn. We zijn gestart met DCR 1.0, een blusbus, thuiscompetent Box en werken nu toe naar DCR 2.0. Wij hebben een duidelijk beeld van deze ontwikkelingen maar we kunnen ons voorstellen dat jullie door de bomen even het welbekende bos niet meer zien. We hebben in onze vorige update uitgelegd hoe het nu precies zit : DCR 1.0 ? DCR 2.0 en Pop-up? Hoe zat het nou ook alweer.

Ondanks de huidige Corona maatregelen gaat onze planning uiteraard gewoon door. Uiteindelijk willen we al onze trainingen aanbieden in ons nieuwe concept en definitief gaan trainen bij de BHV Pop-up locaties. De roadmap voor nu ziet er als volgt uit:

 

Training Datum Wat Methode
Opleiding BHV Eind oktober DCR 2.0 in het Engels NIBHV
Herhaling EHBO Gereed DCR 2.0 (in blokken van 2 uur) Oranje Kruis en Rode Kruis
Herhaling Ploegleider Eind december DCR 2.0 NIBHV
Opleiding EHBO 2021 DCR 2.0 Rode Kruis
Pssst: we gaan zelfs werken aan een (gratis) online opleiding Hoofd BHV maar dat is nog geheim dus tegen niemand zeggen.

Hoe ziet de trainingsdag bij een BHV Pop-up locatie er eigenlijk uit?

Bij de trainingen in de DCR 2.0 variant komt de cursist naar één van onze BHV Pop-up locaties om zijn training te volgen. Hij volgt de training alleen, maar je kan natuurlijk altijd samen met collega’s komen, dat is een kwestie van inschrijven op dezelfde datum. De cursist is 1 tot 8 uur aanwezig in de Pop-Up, dat bepaalt de cursist helemaal zelf. Maakt hij de modules uit de Digital Classroom van te voren dan scheelt dat weer tijd op de praktijkdag zelf. Zodra de modules zijn afgerond doorloopt de cursist de belevingstoetsen die door een docent worden beoordeeld.

Alle modules behaald en alle competenties succesvol afgerond? Dan is de cursist geslaagd, het certificaat wordt automatisch geplaatst in Viper en de cursistenapp. Moet je dan naar huis? Nee hoor, als de cursist nog een nog keer het onderdeel brandbestrijding met virtual reality wil beleven dan mag dat. Sterker nog, de cursist mag zo vaak terug komen in een jaar als hij wil.

Shares