Experimenteren met BHV

We laten een turbulent en stormachtig jaar achter ons en kijken met veel gemengde gevoelens terug op 2020. Toch kijken we positief terug naar een aantal brokstukken die we hebben achtergelaten met alle experimenten en verzinsels die wij in 2020 hebben gelanceerd. Deze zijn ontstaan om ons, maar ook onze klanten en cursisten, door het jaar heen te loodsen en uiteindelijk 2020 af te sluiten op een manier waarbij iedereen zijn certificaat geldig heeft gehouden, ondanks alle bijzondere omstandigheden waarmee we zijn geconfronteerd.

Met 2021 in het vooruitzicht merken wij dat duidelijkheid erg belangrijk is, niet alleen voor onze klanten en cursisten, maar ook duidelijkheid voor onze collega’s over waar we naar toe gaan. Eén van onze merkbeloftes is 100% Easy en easy is iets wat voor mij ook samenhangt met duidelijk zijn, want op het moment dat je duidelijk bent en keuzes maakt, dan is het voor iedereen eenvoudig om daarover te communiceren en te begrijpen.

Lockdown 100% Online trainen
Door de lockdown zien we dat veel klanten voor heel 2021 kiezen voor onze 100% online variant voor de BHV, EHBO en ploegleider trainingen. Dat creëert rust en duidelijkheid, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en waar we dit jaar aan gaan werken. Dat betekent voor ons wat wij de komende maanden in het kader van 100% Anders onze focus leggen op het geheel vernieuwen van alle modules die we in 2020 hebben ontwikkeld.

Zoals jullie van ons gewend zijn zorgen wij, ook al betreft het een online training, dat deze weer 100% Anders is ten opzichte van wat de cursisten gewend zijn. En veel belangrijker nog, 100% Anders ten opzichte van hoe het vorig jaar was maar ook 100% Compliant zodat we het als een volwaardige praktijktraining kunnen zien.

Ondersteuning cursisten
Daarmee hebben eigenlijk het derde aandachtspunt voor de komende weken te pakken en dat is een goede begeleiding van de cursisten. We hebben in 2020 gezien dat het uitrollen van de chatfunctie in onze online leeromgeving het absolute verschil heeft gemaakt. Het feit dat cursisten rechtstreeks contact met ons kunnen opnemen met vragen die ze hebben, met problemen die ze ervaren, dat maakt echt het verschil tussen succesvol online leren of niet.

WhatsApp
Dat betekent dat we vanaf de komende weken ook breed WhatsApp gaan uitrollen. Voor sommige cursisten toch makkelijker is om bijvoorbeeld de filmpjes van de thuiswerkopdrachten via WhatsApp in te sturen in plaats van het uploaden in onze online leeromgeving.

CURA Vragen(v)uurtje
Daarnaast zullen we zaken als vragenuurtjes met de instructeur en video-oefeningen die je in teamverband kunt uitvoeren onder begeleiding van de instructeur opstarten in de komende weken. Hier is dan alles weer geënt op 100% Enthousiaste cursisten.

BHV Lab – experimenteren
Dan zijn er nog twee andere punten die ik graag onder de aandacht wil brengen. We hebben afgelopen jaar veel geleerd omdat we gewoon dingen zijn gaan doen, gaan experimenteren. De Thuis Competent Box is daar een heel mooi voorbeeld van. Als iemand mij eind 2019 zou hebben gezegd dat we 700 reanimatiepoppen door heel Nederland zouden sturen met als doel cursisten thuis zelfstandig en met video begeleiding van de instructeur te laten leren reanimeren, dan had ik ze waarschijnlijk voor gek verklaard.

We hebben voor onszelf besloten dat experimenteren en vernieuwen en ontwikkelen echt een kern blijft binnen onze organisatie. We zullen dit voortaan onderbrengen onder het label BHV Lab wat echt bedoeld is om dit experiment, ook als Corona straks voorbij is, een goed plekje te laten krijgen binnen onze organisatie en dit continu te blijven ontwikkelen. Dus houd het BHV Lab zeker in de gaten. Je zult in de komende updates en de komende jaren ongetwijfeld meer van het BHV Lab gaan horen. Niks missen? Volg ons dan op Linkedin CURA BHV

Naast de vraag en roep om duidelijkheid, die we dan ook bieden door klanten te helpen om 100% online ook in 2021 door te kunnen zetten, zien we dat er behoefte is aan oefenen.

Alternatief voor oefenen
We snappen allemaal dat oefenen in de huidige tijd en in het bijzonder ontruimingsoefeningen een uitdaging zijn, om het maar even op zijn zachts te zeggen. Maar we zien ook dat bij klanten door het gebrek aan oefenen, door het gebrek aan samen komen, door het gebrek aan samen zijn, de teamdynamiek in BHV teams langzaam verdwijnt en daarom zijn wij met twee dingen aan de slag gegaan.

Het is onze ambitie om in de komende weken een menukaart aan jullie te presenteren. Een menukaart met een aantal opties om oefenen in de Coronatijd concreet door te laten gaan met inzet van allerlei nieuwe middelen en technieken. Denk daarbij aan het samenkomen een grote teams met subopdrachten in Breakout Rooms, quizachtige vormen om trainen en oefenen te doen.

Altijd handig om te hebben. Een oefendraaiboek met 14 scenario’s

We maken daar bij onderscheid tussen twee invalshoeken. We hebben de invalshoek proces- en procedurekennis en we hebben de invalshoek teambuilding. Ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten. Als onderdeel van het stukje teambuilding zal op de menukaart een BHV Pubquiz komen, die we samen met een klant aan het ontwikkelen zijn om zo op een leuke manier de teambuilding en de teamdynamiek binnen je BHV team na bijna 1 jaar van elkaar niet zien en afwezigheid weer een nieuwe impuls kan geven.

Ik hoop dat jullie de komende weken met ons meegaan op deze reis. Mochten jullie vragen hebben over de ontwikkelingen waar we mee bezig zijn of mochten jullie vragen hebben over wat 100% online zal betekenen voor jouw eigen organisatie. Bel of mail ons even! Dat kun je doen met jullie Klant Succes Manager, of dat kun je doen om mij te bellen of mijn collega Albert en dan kijken we graag met jullie wat voor jullie zou kunnen betekenen. Uiteraard mag je van ons verwachten dat we proactief met jullie daarover contact opnemen op het moment dat er veranderingen en ontwikkelingen zijn.

Bijna vergeten, switchen naar 100% online

Oh ja, ik ben wat vergeten, de tweede verlenging van de lockdown, of beter gezegd de eerste verlenging van de tweede lockdown om het heel mooi te houden. Heel plat gezegd, betekent het voor jullie het niets.

Wij gaan gewoon door zoals jullie dat ook vorig jaar van ons gewend waren. Dus geen druk op de planning, geen stress met verlopen certificaten. Wij gaan gewoon door, zoals we dat de vorige keer ook gedaan hebben.

Dat doen we uiteraard 100% Anders. Alle geplande fysieke training momenten worden omgezet naar een 100% online trainingsmoment, daarover worden de cursisten die reeds ingepland staan gewoon netjes door ons geïnformeerd. Zoals jullie van ons gewend zijn hebben wij ervoor gekozen om niet door te zetten tot de eerstvolgende einddatum waarop de lockdown afloopt, maar wij trekken het door tot eind februari.

De reden hiervoor is dat duidelijkheid creëert en dat creëert rust in de organisatie. Mocht de lockdown, al hoop ik dat natuurlijk persoonlijk niet, nog een keer verlengd worden, dan hoeven we niet meteen in paniek te raken. Wil je zorgen dat je training door blijft gaan, wil je ook rust hebben in je planning of wil je misschien nog zelfs wat achterstand inhalen die in 2020 is ontstaan omdat je toen bepaalde trainingen hebt uitgesteld ook dan kun je ons bellen met ons mailen en veel belangrijker nog we hebben ook een uitgebreide chatfunctie op de website en de online leeromgeving ook dat is een hele makkelijk en toegankelijke manier om contact op te nemen met mij en onze collega’s.

 

Nick Crutzen - CEO CURA

Nick Crutzen – CEO CURA BHV

Shares