Vier tips voor veilig hybride werken

Hybride werken. We kunnen er gewoon niet meer omheen. Maar hoe gaan we om met deze trend? Wij zien veel vragen rondom dit thema in relatie tot BHV en vele organisaties zoals het NIBHV hebben hier een whitepaper aan gewijd. Hierin wordt vooral ingegaan op het rondkrijgen van de BHV bezetting op kantoor en de operationele planning. Wij hebben als team dit hele vraagstuk eens over een andere boeg gegooid. Samen hebben we gekeken hoe je veilig alleen kunt thuiswerken, en welke rol de BHV hierin kan spelen. Wij hebben de beste ideeën van ons dreamteam samengevat in 4 tips voor veilig hybride werken.

Tip 1. Awareness.

Met voorlichting de zelfredzaamheid van thuiswerkers en medewerkers in het algemeen verhogen. Daarmee kan je als organisatie als een flinke stap zetten. Met bijvoorbeeld een maatwerk e-learning kunnen thuiswerkwerkers gewezen worden op de risico’s die verbonden zijn aan het thuiswerken, en de beginselen leren van hoe zij zelf moeten optreden bij een calamiteit. Een traject dat wij as-we-speak aan het ontwikkelen zijn voor de medewerkers van een grote bank met daarbij overkoepelend het thema: Kijken, denken en doen. 

Rol van de BHV?
Het is belangrijk dat de onderwerpen in de e-learning herkenbaar zijn voor de thuiswerker, en zo meer leerrendement opleveren. Daarom raden wij aan tijdens de ontwerpfase van de e-learning BHV’ers te betrekken bij het ontwerpteam en zo hun eigen kennis en ervaring aandragen. Ook kunnen zij als boegbeeld dienen in de speciale instructievideo’s die worden opgenomen, met uitleg en tips voor de thuiswerker.

Tip 2. Thuis aan de slag. Een veilig kerstpakket?.

Om thuiswerkers tegemoet te komen kan je als werkgever overwegen om dit jaar een kerstpakket te ontwikkelen om veilig thuis te kunnen werken. Helemaal mooi als deze speciale Thuis (kerst) Competent Box aansluit op de voorlichting die we bij tip 1 hebben besproken. In het kerstpakket zouden dan bijvoorbeeld een rookmelder, verbandkoffer en instructiekaarten kunnen zitten waarmee zij hun thuiswerkomgeving veiliger kunnen maken.

Rol van de BHV?
Als aanvulling op de voorlichting genoemd bij tip 1, kan het BHV team binnen jouw bedrijf ook een actieve rol hebben bij het samenstellen van de inhoud van een dergelijke box.

Tip 3. Reanimeren in Augmented Reality.

Met behulp van Augmented Reality kan een medewerker thuis leren hoe hij moet reanimeren. Zo is het Oranje Kruis samen met Velicus een samenwerking aangeven om met behulp van Augmented Reality de mogelijkheid te bieden om realistisch te leren reanimeren. Met behulp van Mixed Reality wordt de echte wereld gecombineerd een virtuele wereld. Zo ziet een cursist een slachtoffer verslechteren naarmate de tijd doorloopt – en dat in zijn eigen omgeving. Stap voor stap wordt de cursist ondersteund door een virtuele instructeur waardoor het zelfstandig doorlopen van een reanimatiesessie mogelijk wordt. Tijdens het oefenen van de borstcompressie wordt er direct aangegeven of er te hard of te zacht gedrukt wordt. Bij beademing wordt er gemeten of de cursist lang genoeg en diep genoeg beademing geeft. Een prachtige innovatie waardoor de cursist nog sneller, nog makkelijker en nog beter een handeling onder de knie krijgt. De materialen om dit te gebruiken krijgen de cursisten thuisgestuurd met bijbehorende instructie, waarna een certificaat kan worden verstrekt middels een live koppeling met een online instructeur.

Rol van de BHV?
BHV’ers kunnen collega’s stimuleren om bepaalde basale vaardigheden aan te leren zodat ze in hun thuisomgeving (of als ze samenwerken) in staat zijn bijvoorbeeld een reanimatie uit te voeren. Hiermee draag je als bedrijf ook bij aan een stukje MVO door je medewerkers op dit vlak adequaat te scholen. Ook hier kunnen de BHV’ers als boegbeeld fungeren voor interne wervingscampagnes om dit aanbod als werkgever “kenbaar” te maken.

Tip 4. Alleen werken en ICE.

Om het alleen werken veiliger te maken, is het in het kader van alarmeren en hulpverlenen belangrijk om twee dingen te weten. Op welk adres is de collega op dat moment aan het werk, en op welk nummer is hij daar te bereiken? Met die gegevens kan er hulp gestuurd worden naar zijn adres en kan er contact opgenomen worden met een naaste die ook kan handelen. Om dit te bereiken kunnen er ICE gegevens gedeeld worden. In het geval dat een collega onwel wordt tijdens een vergadering, kunnen die collega’s met de ICE informatie uit dat profiel direct hulp sturen en contact opnemen met een naaste die misschien op dat moment in de buurt is. 

Zo is het recentelijk mogelijk om via Microsoft Teams je locatie te delen in geval van een calamiteit. 

Rol van de BHV?
Een BHV’er die in de buurt woont van het incident kan direct actie ondernemen en ter plaatse gaan kijken. Daarnaast is het aan te raden om dagelijks een digitale BHV’er beschikbaar te hebben die bij een noodgeval gekoppeld kan worden aan een vergadering, zodat deze meteen kan kijken, denken en actie kan ondernemen.

Meer nieuws

Visie op digitaal trainen.

Visie op digitaal trainen.

Ben je klaar om de toekomst van bedrijfshulpverlening te omarmen? Bij ons stap je in een wereld waar innovatie, flexibiliteit en boeiende leerervaringen centraal staan. We gaan niet alleen voor het voldoen aan de normen, maar we zetten een stap verder naar een cultuur van bewustzijn en paraatheid. De cursist? De cursist wordt uitgerust met de skills om effectief te reageren op noodsituaties en bij te dragen aan een veilige werkomgeving.

Lees meer
De toekomst van e-learning. Gepersonaliseerde video’s.

De toekomst van e-learning. Gepersonaliseerde video’s.

De wereld van e-learning is voortdurend in ontwikkeling, met nieuwe technologieën die de manier waarop we leren transformeren. Een van de meest opwindende trends is de opkomst van gepersonaliseerde video’s.
Gepersonaliseerde video’s zijn video’s die op maat worden gemaakt voor de individuele cursist. In ons geval betekent dit dat de inhoud van de video wordt aangepast aan de informatie die wordt ingevoerd over de locatie waar de cursist werkt. Denk aan het interne alarmnummer of de verzamelplaats.

Lees meer
Ontdek de CURA BHV CursistenApp.

Ontdek de CURA BHV CursistenApp.

In de dynamische wereld van Bedrijfshulpverlening (BHV), begrijpt CURA BHV dat toegankelijkheid en gemak sleutelfactoren zijn voor succes. Daarom hebben we de CURA Cursisten App ontwikkeld, een revolutionaire tool die je BHV-ervaring transformeert. Net als hoe we innoveren in onze trainingen en cursussen, brengt de CURA Cursisten App je BHV-opleiding naar een hoger niveau.

Lees meer
Waarom we geen koffie en thee meer serveren.

Waarom we geen koffie en thee meer serveren.

Geen koffie meer? Wij kunnen ons voorstellen dat jij je nu verslikt in je slok koffie. Het is nogal een stap voor ons en we delen graag met jullie waarom we hebben besloten om geen koffie en thee meer te serveren tijdens onze cursussen. Deze beslissing is genomen met het oog op verschillende aspecten, waaronder duurzaamheid en gemak. Hieronder leggen we uit waarom we deze stap hebben gezet en waarom we geloven dat het een positieve verandering is voor ons allemaal.

Lees meer
De BHV Pop-Up. Hoe gaat het nu.

De BHV Pop-Up. Hoe gaat het nu.

Sinds 2021 zijn wij gestart met de BHV Pop-Up. Een zeer vernieuwend concept in de BHV branche, de BHV Pop-Up. De perfecte blended trainingsvariant als alternatief op de ouderwetse klassikale training. Een trainingsconcept waarin alles is ingericht op de beleving van de cursist.

Lees meer
Hoe toetsen wij de praktijk bij 100% online?

Hoe toetsen wij de praktijk bij 100% online?

Alhoewel je het misschien niet verwacht zit in er in onze 100% Online BHV leermodules ook praktijk verwerkt. Hoe dan? Dit doen wij met behulp van thuiswerkopdrachten en onze befaamde Thuis Competent Box!

Bij de Basisopleiding BHV besteld de cursist een Thuis Competent Box die naar zijn huisadres wordt gestuurd. In de Thuis Competent Box zitten verbandmiddelen maar ook een reanimatiepop. Gaaf he!

Met de lesmaterialen maakt de cursist de praktijk opdrachten. Dat kan het maken van een video zijn of een live-sessie met een instructeur die de reanimatie beoordeeld via een videosessie.

De ingezonden thuiswerkopdrachten worden beoordeeld door echte instructeurs en voorzien van feedback. Voor het beoordelen van de opdrachten maken zij gebruik van een zogenaamde KO lijst.

Lees meer
Praktijk op locatie.

Praktijk op locatie.

BHV is meer dan opleiden en wij zijn dat terug in de vraag naar een praktijktraining op locatie. Want theorie en vaardigheden moet je natuurlijk wel kunnen toepassen tijdens een daadwerkelijke calamiteit.

Lees meer
Verbetering van de cursistenreis

Verbetering van de cursistenreis

Verbeteren is dagelijkse kost bij CURA BHV. Elk jaar stellen wij ook jaardoelen op. Het verbeteren van de cursistenreis is één van de jaardoelen voor 2024.
Met het hele team gaan we aan de slag om alle interactiemomenten met onze cursisten te evalueren en te verbeteren. Ons doel? Een cursustraject dat 100% easy is voor de cursist, van inschrijven tot het behalen van je diploma

Lees meer
Shares