De imperfecties van DCR 2.0
Samenwerken en Maatwerk.

Onder de noemer Back to the Future zijn we gestart met de uitrol van ons BHV Pop-Up concept waarbij we dicht bij de werkplek van de cursist de mogelijkheid bieden om in het eigen tempo van de cursist de BHV-trainingen te hervatten. We zijn zo overtuigd van de voordelen van onze aanpak dat we ook verwachten dat we deze manier van trainen na de 1.5 meter beperkingen willen voortzetten.

Ondertussen hebben we veel met onze klanten gesproken over deze nieuwe manier van trainen in het nieuwe normaal. Over de zaken die we de afgelopen maanden hebben geleerd door te trainen in de Digital Classroom (DCR) en hoe we op een (financieel) verantwoorde manier voor klant en cursist trainen in de 1.5 meter samenleving gaan oppakken.

Is deze manier van trainen dan perfect? Nee uiteraard niet! Deze manier van trainen heeft (vooralsnog) imperfecties. Zoals dit bij het volledig digitaal trainen in DCR 1.0 ook het geval was. Lees hier! Maar zoals jullie inmiddels weten werken we continu aan het verbeteren van de modules in de Digital Classroom en aan het hervatten van de fysieke trainingen. Daarnaast gaan we aan de slag met het perfectioneren van deze trainingsmethodiek.

In deze update aandacht voor twee belangrijke “imperfecties” waar we in de loop van Q4 2020 op door gaan pakken, namelijk: samenwerken en maatwerk.

Aandacht voor Samenwerken

Trainen in de Digital Classroom is erg gericht op het trainen als individu. Dit zijn we natuurlijk in een traditionele BHV-training niet gewend. Samenwerken is immers een belangrijke en noodzakelijke competentie om een effectieve inzet als BHV-er te kunnen doen. Het effectief en efficiënt trainen van samenwerken als BHV-team is echter een haast “onmogelijke” opdracht als gevolg van de 1.5 meter beperkingen. Uiteraard kan het wel. Er zijn werkvormen denkbaar waarbij dit zeker mogelijk is. Bijvoorbeeld door elkaar te instrueren en te coachen op afstand over de uit te voeren handelingen, maar uiteindelijk blijft de effectiefste manier om samenwerken te trainen in een scenariogerichte trainingssetting. Samenwerken onder stress, druk en spanning is toch anders dan in een “klassikale” setting. Om dan de 1.5 meter nog te waarborgen is de grootste uitdaging.

Zitten we dan stil? Nee uiteraard niet. We zetten in op twee routes om samenwerken in de komende maanden op een effectieve manier te integreren in de trainingsaanpak van de Digital Classroom met BHV Pop-Up locaties en wel:

Virtual Reality:
Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om de deurprocedure en brandbestrijding te trainen in een heuse VR-omgeving. Hierin kan de cursist in een “speelveld” van 6 bij 4 meter vrij rondlopen, ruimtes verkennen, de deurprocedure uitvoeren, de brandhaard lokaliseren en vervolgens blussen. Samen met onze partners wordt gewerkt aan een oplossing om met meerdere cursisten (multiplayer) oefenscenario’s in de virtuele wereld te kunnen oefenen, waardoor je kunt samenwerken zonder dat je fysiek met elkaar in contact hoeft te komen. Maar daarbij wel actief en betrokken moeten samenwerken in de virtuele wereld.

Gamification en gelegenheidsteams:
Gamification is een Engels woord dat veel in trainingsland gebruikt wordt wanneer elementen van spelvormen (vaak digitale videospellen) gebruikt worden bij het ontwikkelen van meer “klassikale” werk- en trainingsvormen. Velen van jullie zijn al gewend dat CURA “spelvormen” gebruikt in haar lessen. We stimuleren hiermee een actieve deelname aan de training omdat we aanspraak maken op onze drang om te willen “winnen”. Er zijn legio onderzoeken gedaan naar dit fenomeen en mocht je er meer over willen weten lees dan hier.

In de online “gamewereld” is het heel gebruikelijk om gelegenheidsteams samen te stellen om samen opdrachten uit te voeren of “wedstrijdjes” te doen. In de BHV Pop-Up stores wordt gebruikt gemaakt van belevingstoetsen om de verschillende competenties af te toetsen. We doen dit vanuit de overtuiging dat het uitvoeren van een reanimatie in een realistische scenario-setting waarbij we naast de feitelijke vaardigheid en bijbehorende kennis ook het gedrag van de cursist kunnen beoordelen veel effectiever is dan alleen het aftoetsen van de losse competentie.

De vorm van het samenstellen van gelegenheidsteams zoals dit in de gamewereld veel wordt toegepast gaan we ook integreren in onze DCR 2.0 trainingsaanpak, waarbij cursisten in teamverband bepaalde belevingstoetsen moeten afleggen. Dit kan dan met collega’s van je eigen organisatie als er meerdere aanwezig zijn op de BHV Pop-Up, of dat kan met een gelegenheidsteam dat wordt samengesteld in de Digital Classroom (DCR) door ons algoritme. Daarbij kijkt het algoritme naar kennis, ervaring en scores in de DCR waardoor een optimale teamsamenstelling plaatsvindt.

Zoals je ziet wordt er ook hard gewerkt aan het integreren van het competent samenwerken in deze 100% Anders trainingsaanpak voor de BHV-branche die feitelijk al 20 jaar onveranderd is gebleven. #BackToTheFuture.

Een andere vraag die we de afgelopen weken veel hebben gekregen is op welke manier wij maatwerk in de trainingen gaan vormgeven. Benieuwd naar ons antwoord? Lees dan verder >

Shares