waar komt dit nieuwe concept vandaan?

In de Corona tijd zijn we gedwongen om onze trainingsaanpak van de een op de andere dag geheel te herzien. Ons doel trainen op afstand, met grote betrokkenheid en interactie tussen docent – cursist en geheel binnen de kaders van het NIBHV, Rode Kruis en Oranje Kruis.

 De 10 Gouden Regels voor trainen binnen de CURA Groep zijn altijd het kader geweest voor de manier waarop we invulling hebben gegeven aan onze fysieke trainingen. Waarbij onze merkbeloften: 100% Easy, 100% Anders en 100% Enthousiast het toetsingskader zijn om te waarborgen dat we waarmaken waar we voor staan. We zijn en blijven immers de CURA Groep, zijn onderweg om in 2170 als eerste bedrijf op Mars BHV trainingen te geven, en daar gaat Corona geen verandering in brengen.

 

beyond e-learning 

Onze Digital Classroom die veel verder geen dan een regulier blended learning model (#BeyondElearning) is opgebouwd rondom een aantal unieke uitgangspunten:

 • Er is doorlopend interactie mogelijk tussen docent en cursist middels een druk benutte chatfunctie, video-chat-sessies en discussies op het forum in de Digital Classroom.
 • Competenties moeten getoetst en beoordeeld worden door de docent en van feedback worden voorzien voor de cursist.
  • (T)huiswerkopdrachten, die worden nagekeken door de docent, worden gebruikt om hier invulling aan te geven;
  • Maar ook met behulp van de Thuis Competent Box zijn we in staat om de cursist in zijn/haar eigen veilige omgeving te oefenen.
 • Het mochten geen raadje, plaatje, daadje lesprogramma’s worden. Waarbij tekst, foto’s en filmpjes elkaar afwisselen met multiplechoicetests. De mix in werkvormen (een van onze Gouden Regels) moest ook in onze digitale aanpak terug komen.

We zijn in deze tijd getransformeerd van een bedrijf dat al meer dan 20 jaar actief is in de BHV-branche naar een jonge Start-Up die de energie en drive had om iets “gaafs” neer te zetten. En het overweldigende aantal positieve reacties van klanten en zeker cursist heeft hier absoluut aan bijgedragen. Sterker nog heeft als katalysator gewerkt en ons nog meer gemotiveerd waardoor in snel tempo naast de Herhaling BHV, Opleiding BHV ook de Herhaling EHBO en Ploegleider zijn uitgerold in het Digital Classroom concept. 

Was onze aanpak perfect? Nee verre van. We hebben geaccepteerd dat we in de Corona tijd beperkt werden maar zagen ook verbeterpunten in het systeem, zoals:

 • We willen toch graag cursisten zien voor het beoordelen van de competenties.
 • Ongeveer 20% van alle cursisten die we trainen willen toch een meer “klassikale” manier van trainen.
 • Niet alle competenties zijn in een Thuis Competent setting te beoefenen door de cursisten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandbestrijding en communicatie.

experimenteren met pilots

We zijn al snel tot de conclusie gekomen dat DCR ook in na de Corona-tijd een vaste plek zou krijgen in onze dienstverlening. Niet op de laatste plaats omdat veel klanten ons hebben gevraagd of we met deze aanpak doorgaan ook na het opheffen van alle maatregelen. Maar we wisten diep van binnen dat het ook nog niet perfect was. Dus zijn we zoals het een goede Start-Up betaamt verder gegaan met experimenteren en zijn met verschillende klanten aan de slag gegaan om in diverse pilots oplossingen voor de verbeterpunten die we hebben ontdekt te vinden. Hierdoor zijn we aan de slag gegaan met:

 • DCR Hybrid: waarbij je de Digital Classroom training een meer klassikale setting volgt. Met behulp van tablets, eigen leermiddelen en de fysieke competentie test door de docent.
 • 1.5 Meter trainen: hoewel we van mening zijn dat de reguliere trainingen ombouwen naar een 1.5 meter setting weinig toegevoegde waarde biedt en kostenverhogend werkt hebben we toch de proef op de som genomen om praktijkervaring op te doen.
 • DCR Blusbus: een variant waarbij grote groepen cursisten de DCR volgen in combinatie met de Thuis Competent Box waarna we op een aantal vooraf bepaalde momenten met de blusbus op centrale locaties staan en de cursisten langskomen om de brandbestrijdingscompetenties te trainen en te oefenen.

back to the future

We hebben veel geleerd en ervaringen opgedaan. Maar wat ongeacht de vorm die we kozen unaniem door de cursisten werd teruggekoppeld als positieve punten aan de DCR-trainingsaanpak zijn: 

 • Zelf het eigen tempo kunnen bepalen.
 • Zelf kunnen bepalen wanneer je zaken oppakt. Dus de mogelijkheid hebben om dit gefaseerd te doen en niet alles in 1 keer hoeft te doen.
 • Zoveel kunnen oefenen als je wil. In plaats van “tijdrestricties” in de reguliere trainingsaanpak (max. 2 minuten reanimeren en dan is de volgende aan de beurt).
 • Onverdeelde 1 op 1 aandacht van de docent waardoor er meer en kwalitatievere feedback gegeven wordt en de cursist zich “gehoord” voelt.
 • De cursist wordt nu echt op de proef gesteld (door de 1 op 1 aanpak) en kan zich niet meer verstoppen in de groep.

We hebben geleerd, we hebben ontdekt, we hebben veel support/feedback gekregen van onze klanten en cursisten. En we hebben een ambitie: de klant helpen om hun BHV-organisatie beter te maken. Dit heeft ons doen besluiten om bij het hervatten van de trainingen in een meer “normale” setting alles wat we hebben geleerd om te zetten naar het trainen van de toekomst. Back to the Future!

meedenken?

Graag wisselen wij van gedachten met jou over de toekomst van de BHV en het nieuwe normaal binnen jouw organisatie. Heb je zelf ideeën of wil je meer van ons horen? Neem dan contact met ons op voor een (virtuele) kop koffie.

Met vriendelijke groet,
Albert – albert@aasveiligheid.nl
Nick – n.crutzen@curagroep.com

Shares