Leren door beleven.

Bij CURA ontzorgen wij onze klanten maximaal op het gebied van (brand) veiligheid en BHV. Waarschijnlijk zeggen collega’s opleiders dat ook, maar bij CURA betekent dit concreet dat het organiseren en georganiseerd houden van BHV u zo eenvoudig mogelijk gemaakt wordt.

Kortom: BHV moet u zo min mogelijk tijd kosten en cursisten moeten maximaal gemotiveerd zijn. Daarvoor trainen we op een innovatieve en onovertroffen manier. Het resultaat is maximaal rendement van aangeleerde kennis, gedrag en vaardigheden.

Uitgangspunt van onze BHV-trainingen is dat een cursist de beschikking moet hebben over:

  1. De vereiste kennis
  2. De gewenste vaardigheden
  3. Het passende gedrag/attitude

BHV-ers die wel de vereiste kennis hebben én over de gewenste vaardigheden beschikken, maar niet het juiste gedrag vertonen, krijgen bij CURA inzichten om beide effectief in te kunnen zetten. Op die manier maakt uw BHV-er het onderscheid wanneer de situatie daarom vraagt!

Uitdagen en prikkelen
Cursisten worden op alle mogelijke manieren uitgedaagd en geprikkeld. Alleen zo motiveren we ze voor de volle 100%. Dit doen we door het leerrendement van de trainingen zo optimaal mogelijk in te richten. Cursisten hebben zo niet het gevoel dat trainingen doelloos zijn of herhalingen van iets dat ze al eerder hebben getraind. Dit blijkt ook wel uit cursisten die onze trainingen waarderen met een 9,2.

Bij onze BHV-trainingen maken we op hoofdlijnen gebruik van drie didactische principes:

1. De taxonomie van Bloom

Deze gebruiken we om kennis om te zetten in vaardigheden en de retentie te verhogen op de zes niveaus die de taxonomie van Bloom uitmaken.

2. De Leerstijlen van Kolb

Doener, dromer, denker of bezinner? We creëren een leeromgeving waarin elke cursist zijn of haar ideale leerstijl kan aannemen.

3. Het leerparadigma 70-20-10

CURA zorgt ervoor dat het overgrote deel van haar trainingen gericht is op probleemgestuurd en scenariogericht trainen.

Waarde toevoegen met technische hulpmiddelen
Alleen wanneer digitale en technische hulpmiddelen bovenstaande didactische principes versterken, dan zet CURA deze in. De inzet moet dus geen noviteit zijn, maar iets dat daadwerkelijk waarde toevoegt. CURA past de volgende hulpmiddelen toe in haar trainingen:

  • mobiele telefoons
  • video
  • virtual reality
  • augmented reality
  • multisensorische beleving
  • activity trackers
  • digitale blustechnieken

Een BHV-les van CURA is net een voetbalwedstrijd. In overleg met u bepalen we de uitgangspunten van de les, deze vormen de grenzen van het voetbalveld. De docent definieert een aantal spelregels.

Vervolgens neemt de docent de rol van coach aan om de grenzen en spelregels te bewaken. De cursisten spelen zélf de wedstrijd. Hoe die wedstrijd verloopt is iedere keer weer anders en zal per groep verschillen in niveau en qua inhoud. Bij CURA garanderen we 100% flexibiliteit om 100% cursistmotivatie te bereiken. 

Ervaar het zelf!

Wilt u meer weten over onze trainingen? Neem dan nu contact met ons op.