“Zelfs onze verpleegkundigen vinden het boeiend”

Naam: Kristel Schepers-Rekko Functie: Vakvrouw administratie

“Bij de Limburgse Meandergroep zorg ik voor de bij- en nascholing van medewerkers met programma’s voor zorg, training, agressie op de werkvloer en informatica”, zegt Kristel Schepers-Rekko. Ze is vakvrouw administratie bij de grootste zorgaanbieder in Parkstad en Westelijke Mijnstreek.
“Wij zijn een brede zorgorganisatie, actief in de zogeheten intramurale en extramurale zorg, met een totaalpakket van maatschappelijke dienstverlening en services. We werken op verschillende locaties, zoals in wijkzorgcentra en wijkcentra. Daarbij zijn we ook nog actief in de zorg en leveren hulp in de huishouding. We hebben diverse niveaus bij ons werken, variërend van artsen tot schoonmakers. Onze BHV-ers zijn alleen voor intramurale zorg: de mensen in huizen. Iedere locatie heeft één of meerdere BHV-ers die zelfstandig werken en waarbij één coördinator de locaties bezoekt. In totaal werken er zo’n 500 BHV-ers bij ons.” En dat het leuk is om bij de MeanderGroep te werken blijkt wel uit het feit dat ze in november 2019 voor derde keer als Aantrekkelijkste Werkgever van Zuid-Limburg 2019/2020 zijn uitgeroepen. “Daar zijn we best trots op”.

Terug naar de CURA Groep
“Een half jaar geleden zijn we overgestapt naar de CURA Groep. De samenwerking met onze vorige leverancier ging niet heel goed. We hebben met vijf partijen gesprekken gehad, maar waren daarbij niet specifiek op zoek naar een aanbieder uit onze regio. En leuk om te weten is dat we voorheen ook klant waren bij CURA, maar ik weet eigenlijk niet waarom we bij ze zijn weggegaan. Wat ik wel zie is dat CURA een grote sprong heeft gemaakt in hun ontwikkeling. Ze kunnen ons meer ontzorgen met onze administratie, dat was altijd een grote tijdspost voor ons. Voordat onze keuze op CURA viel hebben we ook andere bedrijven gesproken, maar de ontzorging bij CURA ging veel verder dan we hadden.”

Inzichtelijk en handig werken
“Als onze mensen een BHV-cursus willen gaan volgen, dan melden zich aan via het portaal van CURA. Dat werkt fijn, want voorheen was dit veel handmatig werk voor ons. Het enige dat we nu nog doen is het bijwerken in ons systeem. Het zou nog mooier zijn als het CURA-portaal in de nabije toekomst aan dat van ons gekoppeld wordt, dan hebben we er helemaal geen werk meer aan. Maar dat ligt niet bij CURA, maar bij ons.”

“Uit het portaal kunnen we ook gegevens halen, zoals wie wanneer naar welke cursus is geweest. Dat is heel inzichtelijk en werkt handig. Vroeger moesten we bijna alles zelf bijhouden. Maar nu hoeven we niet meer heen en weer te e-mailen, want CURA zet de data erin. Ook onze BHV-ers kunnen hun informatie er zelf uithalen en zelf inschrijven. Hoeveel tijd we daarmee besparen? Dat vind ik lastig in te schatten, omdat we nog niet zo heel lang geleden overgestapt zijn.”

Nullijn trekken bij de overstap
“Die overstap was wel een grote klus, omdat onze vorige leverancier geen portaal had, zij werkten nog in Excel. We hebben ergens een nullijn getrokken met de informatie die we hadden. Dus, gewoon starten in het eerste jaar en vervolgens kijken welke mensen erin en eruit moesten. Een Excel-bestand dat heen en weer ging. Het was moeilijk maar we zijn er samen uitgekomen, ook omdat we samen de schouders eronder hebben gezet.”

“De opzet van de BHV-trainingen spreekt onze mensen aan. Ze zijn eerder bereid om ze te volgen. Thuis hoeven ze nu niets meer te doen, zoals dat bij e-learning wel het geval was. Hun lessen blijven boeien, horen we vaak. Neem onze verpleegkundigen, zij kennen natuurlijk al veel van BHV. Toch vinden ze het interessant en boeiend. CURA werkt op een andere manier, cursisten hoeven niet in de schoolbanken te zitten. Dat is het grote verschil wat CURA maakt, ze zijn spelenderwijs met onze mensen bezig en kunnen hun vragen in de cursus neerleggen. Recent hebben we een evaluatie gehad, de score was een 8,5. Dat is een leuk punt om mee te starten.”

“In de wandelgangen hoor ik ook goede reacties. Ze vinden het fijn om niet achter een bureau, maar in een kring te gaan zitten en actief te zijn. Dus niet om een cursus schriftelijk te doen, maar door echt praktisch te handelen. Vroeger was de cursus op onze locatie zelf, maar daardoor waren deelnemers snel afgeleid. Dat doen we nu niet meer. Het is nu weliswaar een uurtje langer, maar daartegenover staat dat ze thuis niets meer hoeven te doen. We hebben onze managers er wel van moeten overtuigen om onze mensen van de werkvloer te krijgen. Maar nu zien ze dat het de kwaliteit ten goede komt. En wat ik hoor is dat de tijd zo om is. Bovendien doen ze elk jaar nieuwe dingen, iedere keer is weer anders.”

“Collega’s vinden het fijn om niet achter een bureau, maar in een kring te gaan zitten en actief te zijn. Dus niet om een cursus schriftelijk te doen, maar door echt praktisch te handelen.”
Shares