In de wereld van bedrijfshulpverlening (BHV) staan we voor een groeiende uitdaging. Bij CURA BHV merken we een stijgende trend in het aantal cursisten dat fysiek beperkt is bij het uitvoeren van essentiële BHV-handelingen. Deze ontwikkeling plaatst onze opdrachtgevers voor een dilemma: enerzijds is de veiligheid op de werkvloer van essentieel belang, anderzijds moeten ze rekening houden met de fysieke mogelijkheden van hun medewerkers.

De realiteit van fysieke beperkingen

Het is helaas een realiteit dat niet iedereen geschikt is om BHV’er te zijn. Tijdens onze herhalingscursussen BHV zien we een toename van cursisten die moeite hebben met fysiek intensieve handelingen, zoals reanimatie of het uitvoeren van een deurprocedure.

Omdat de cursisten bij de 100% Online cursussen individueel worden
getoetst kunnen zij zich niet meer achter de groep verstoppen.
 

Deze handelingen vereisen een bepaald niveau van fysieke bekwaamheid, zoals kunnen knielen of op je knieën kunnen zitten. Het is belangrijk om te erkennen dat niet elke werknemer deze fysieke eisen kan vervullen.

 

Selectie door Hoofd BHV

Gezien deze ontwikkelingen is het aan te raden dat de Hoofd BHV’er actiever betrokken raakt bij de selectie van potentiële BHV’ers. Dit proces moet rekening houden met zowel de fysieke geschiktheid als de bereidheid van medewerkers om deze cruciale rol op zich te nemen. Echter, hier ontstaat een nieuw vraagstuk. In sectoren zoals de zorg, waar BHV vaak verplicht is, vooral tijdens nachtdiensten, kan het moeilijk zijn om voldoende geschikte en bereidwillige BHV’ers te vinden.

Het dilemma van verplichte BHV

We snappen dat in bepaalde situaties elke medewerker verplicht is om BHV-trainingen te volgen, ongeacht hun fysieke capaciteiten. Dit brengt ons bij het kern van ons dilemma: hoe balanceren we tussen het voldoen aan wettelijke vereisten en het garanderen van effectieve hulpverlening in noodsituaties? De veiligheid van zowel de hulpverlener als de hulpbehoevende staat immers altijd voorop. 

Vooruit Kijken

Het is duidelijk dat we voor een complexe uitdaging staan. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de rol van BHV’er aan te passen aan de moderne werkplek, waarbij we rekening houden met de diversiteit in fysieke bekwaamheid van ons personeel. Dit kan betekenen dat we meer gespecialiseerde rollen binnen het BHV-team creëren, waarbij taken worden verdeeld op basis van fysieke capaciteit.

Zo is de training Basishulpverlener specifiek gericht op de onderdelen Brand & Ontruiming.
Die naadloos aansluiten op een risico in de Zorg, een brand in een nachtsituatie.


Verder is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen. Samenwerking tussen management, HR, en de werkvloer is essentieel om tot een inclusieve maar ook praktische oplossing te komen die de veiligheid garandeert voor iedereen.

Maak kennis met je BHV-coach!

Ontmoet onze BHV-coach Anouk, een expert in BHV-management. Zij biedt persoonlijke ondersteuning en advies op maat, afgestemd op jouw unieke behoeften.

Shares