BHV in the digital classroom.

Beyond E-learning.

Waarschijnlijk blijven we voorlopig tot 1 juni gebonden aan het thuiswerken. Het ziet er bovendien naar uit dat fysieke groepstrainingen niet mogelijk zullen zijn. Samen met onze collega-opleiders staan wij als CURA Groep achter deze maatregelen. De gezondheid van onze medewerkers, cursisten en de kwetsbare groepen in onze samenleving blijft de grootste prioriteit hebben.

“Maar stilstaan is geen optie. Inmiddels zijn wij ver gevorderd met het alternatief voor de fysieke groepstrainingen: De digital classroom voor Bedrijfshulpverlening. Met dit alternatief kunnen de geplande trainingen (op afstand) gewoon doorgaan. Geweldig toch! “

De Digital Classroom biedt een oplossing voor:

Het verlichten van de druk op de planning

Er komt een enorme druk op de planning te liggen- zowel bij jou als klant en bij ons als opleider. Alle geannuleerde trainingen  moeten opnieuw worden ingepland. De planning voor de rest van 2020 is al zo goed als vol. Inhalen zal naar alle waarschijnlijk in het merendeel van de gevallen in de toch al onderbezette zomer-vakantie-periode moeten plaatsvinden.

Daarnaast kunnen wij ons goed voorstellen dat bij onze klanten door de intelligente lock-downsituatie de druk op de organisatie alsmaar toeneemt. Als we allemaal weer kunnen hervatten in de situatie-normaal, dan kunnen wij ons voorstellen dat er naast onze trainingen de nodige andere zaken ingehaald moeten worden. Ook dit creëert toenemende druk op de planning van jullie organisatie.

Certificaten geldig te houden

Een andere uitdaging die we voorzien is het verlopen van de kennis van de cursisten, naast het aflopen van de geldigheid van de certificaten. Door de komende maanden via de Digital Classroom betrokken te blijven met bedrijfshulpverlening, blijven alle bedrijfshulpverleners op niveau.

Het NIBHV en Oranje en Rode Kruis hebben al aangegeven coulant om te gaan met het verlengen van de certificaten die zij uitgeven. Het NIBHV hanteert als richtlijn dat certificaten waarvan de vervaldatum valt in de lock-downperiode worden verlengd tot 1 oktober 2020. Deze coulanceregeling geeft ook extra druk op de planning.

Thuiswerken en mijden van sociale contacten

Medewerkers hebben rekening gehouden met onze training in hun agenda. Maar nu wordt ze gevraagd thuis te werken en sociale contacten te mijden. Dat maakt het volgen van een praktijktraining onmogelijk.

Met de Digital Classroom blijft het mogelijk om met de docent in contact te blijven en lessen te volgen. Hoe dan? Lees verder!

De oplossing: The digital classroom!

Cursisten kunnen thuis via hun laptop onze BHV-training volgen via ons portal. In het portal is een combinatie mogelijk van diverse werkvormen, zoals het volgen van webinars en chatten met onze docenten. Zo verlichten we de druk op de planning, dragen we bij aan een nuttige invulling van het noodgedwongen thuiswerken en bieden we een passende oplossing voor het geldig houden van de diploma’s en certificaten.

Introductievideo.

Alle informatie voor de cursist om de module te starten.

Opdrachten.

Minimaal vijf opdrachten die de cursist moet maken.

(t)Huiswerkopdrachten

Eén opdracht die door de docent wordt beoordeeld.

Webinar.

Contact met de docent via een webinar voor verdieping.

Discussie.

Via het forum start de docent een discussie over het onderwerp om de cursisten te prikkelen en met elkaar in gesprek te brengen.

Afrondingsvideo.

Alle info voor een afronding
(koppeling tussen introductie en opdrachten).

Lijst met referentiematerialen.

Handige informatie over het onderwerp als naslagwerk.

Beyond e-learning en competentie toetsen.

Onze Digital Classroom gaat verder dan e-learning. Waarom? Omdat er tijdens het volgen van een module ook contactmomenten zijn met onze docent. Daarnaast hebben we specifiek aandacht besteed aan het aftoetsen van de verschillende competenties in het kader van de geldende richtlijnen van het NIBHV, Rode Kruis en Oranje kruis.

Op deze manier worden cursisten actief aangemoedigd om praktijk opdrachten uit te voeren en vragen te stellen aan de docent, ondanks dat het onderwijs op afstand betreft.

De volgende tools zetten we in als onderdeel van – of aanvulling op – iedere lesmodule:

Webinar

Via een online videoverbinding krijgen de cursisten instructie van onze docent en kunnen ze vragen stellen en ideeën uitwisselen met andere cursisten.

Chatten

Hebben de cursisten een vraag waar ze direct antwoord op willen? Via de chatfunctie staan ze in direct contact met één van onze docenten.

Discussies

De docent stelt per module een item ter discussie onder de cursisten. Ook kunnen de cursisten zelf een discussie starten binnen de groep.

Opdrachten

Per module krijgen de cursisten één (t)huiswerk opdracht die door een docent nagekeken wordt. Naast een cijfer ontvangt de cursist ook feedback op het ingestuurde werk.

Met de gekozen werkvormen en opdrachten kunnen wij op basis van de diverse huiswerkopdrachten de benodigde competenties aftoetsen. Waar noodzakelijk begeleiden en coachen we cursisten om hun competenties te verbeteren.

Daarbij begrijpen wij goed dat dit voor sommige competenties niet meteen voor de hand ligt. We hebben voor alle competenties een passende werkvorm gevonden die binnen de richtlijnen vallen.

Momenteel werken we aan out-of-the-box oplossingen voor de onderstaande drie competenties:

Verbandleer
Reanimatie (fysieke handelingen)
Brandbestrijding (fysieke handelingen)

Ook voor deze drie praktische competenties willen we uiterlijk in april een alternatief bieden voor de thuiswerkers.

Meer weten over trainen in de Digital Classroom?
Neem dan contact met ons op.