De BHV Pop-up. De Update.

Onlangs hebben we jullie geïnformeerd over de rol van de BHV Pop-Up locaties. Inmiddels zijn we een flinke stap verder in de wijze waarop we hier invulling aan gaan geven. Zodat we cursisten op een adaptieve manier vol beleving de training kunnen aanbieden. In deze update aandacht voor:

 • Wat wordt de rol van onze eigen trainingscentra in Zoetermeer (ZH) en Simpelveld (LB)?
 • In welke regio’s komen in ieder geval in Q4 BHV Pop-Ups?
 • Wat betekent dit voor jouw planning?
 • Hoe gaan de cursisten trainen?

Onze trainingscentra

Zoals bij velen bekend beschikken we over twee zeer uitgebreide trainingscentra in Zoetermeer en Simpelveld. Deze worden op dit moment getransformeerd naar heuse BHV Pop-Up locaties. We zijn uiterst verheugd om jullie te kunnen mededelen dat we hiermee voor lopen op schema en we al vanaf 1-9-2020 op onze trainingscentra de nieuwe manier van trainen kunnen faciliteren. En dit uiteraard volledig veilig en 1.5 meter proof.

Over hoe het trainen op een BHV Pop Up locatie eruitziet lees je hieronder meer.

Waar zullen we per 1-10-2020 met de BHV Pop Ups aanwezig zijn?

Allereerst willen we iedereen bedanken die met ons heeft meegedacht naar aanleiding van onze vorige update. We hebben spontane reacties van klanten gekregen die hallen/ruimten beschikbaar hebben om te huren zodat w een BHV Pop Up locatie kunnen faciliteren.

Een geschikte BHV Pop-Up locatie bestaat uit:

 • Een vrije open ruimte van tenminste 250 m2;
 • Stroom voor het opbouwen van de theater/audio visuele opstellingen t.b.v. de beleving;
 • Basis voorzieningen waaronder toilet.

Op basis van onze lopende planning is het ons gelukt om:

 • Klanten die op 30 minuten reizen van onze trainingscentra liggen daar in te delen;
 • In de randstedelijke setting op 15 tot 30 minuten reizen te gaan faciliteren;
 • En in buitengebieden dit op 30 tot 45 minuten reizen mogelijk te maken.

Onze collega’s van de afdeling facilities zijn nu druk in de weer om dit in de komende weken verder te concretiseren. Zodat we medio september cursisten over de definitieve adresgegevens van de BHV Pop-Up locaties kunnen informeren. We kunnen jullie er in ieder geval over informeren dat we naast onze trainingscentra in de volgende regio’s neerstrijken met onze BHV Pop-Up locaties in de maanden oktober, november en/of december:

Locaties Inzetbaar per Locatie uiterlijk bekend op
Simpelveld 01-09-2020 Reeds bekend
Zoetermeer 01-09-2020 Reeds bekend
Amsterdam 01-10-2020 01-09-2020
Eindhoven 01-10-2020 01-09-2020
Regio Rotterdam/Dordrecht 6-10-2020 15-9-2020
Regio Noord-Limburg 1-11-2020 30-09-2020
Regio Waalwijk 1-11-2020 30-09-2020
Regio Noord-Oost NL 15-11-2020 15-10-2020

Wat betekent dit voor je planning?

Uiteraard zal de planning rondom de BHV Pop-Up locaties zodanig worden aangepast dat we de reeds geplande trainingen zo min mogelijk hoeven om te zetten. Je Klant SuccesManager (KSM) brengt in kaart of er mogelijk reeds geplande cursusdagen moeten worden omgezet. En zullen hier dan uiteraard met jullie over in gesprek gaan.

Uiteraard zullen we de cursisten informeren zodra de definitieve trainingslocaties bekend zijn. Mocht je vragen hebben over de trainingen die gepland staan en de mogelijke regio waar we actief zullen zijn met de BHV Pop-Up neem dan gerust contact met je KSM op zodat ze samen met je kunnen kijken wat een en ander gaat betekenen.

DCR en Trainen in de BHV Pop-Up

Op dit moment wordt er hard gewerkt door ons docententeam om de bestaande Digital Classroom trainingen aan te passen aan de nieuwe trainingssetting en nog ontbrekende trainingsprogramma’s te ontwikkelen in de DCR. We noemen dit ook wel de transformatie van DCR versie 1.0 naar DCR versie 2.0. We zullen immers vanaf 1-10-2020 altijd fysiek de competenties gaan aftoetsen bij de cursisten op de BHV Pop-Up locatie zodat we geheel NIBHV, Rode Kruis en Oranje Kruis compliant zijn.

Het proces van trainen zal voor de cursist veranderen en is geënt op adaptief leren. In je eigen tempo en in je eigen preferente leeromgeving. Voortaan schrijft de cursist zich in voor een trainingsdatum op één van de BHV Pop-Up locaties. Dit is de dag waarop hij/zij komt oefenen en door middel van het afleggen van belevingstoetsen laat zien dat hij/zij competent is.

Drie weken voor deze cursusdatum krijgt de cursist toegang tot de bijbehorende programma’s en kan er voor kiezen om reeds in de “thuis” setting alle modules en opdrachten te doorlopen. Wil de cursist thuis al oefenen met reanimeren? Geen probleem dan kan eenvoudig een Thuis Competent Box besteld worden. Uiteraard blijven de gebruikelijke chatondersteuning en video coaching door de docent ongewijzigd en kan er altijd ook vanuit huis 1 op 1 contact gezocht worden voor hulp en vragen.

Vindt de cursist het prettiger om in en meer “klassikale” setting te trainen dan zijn ze op de cursusdatum welkom. Ze doorlopen dan in de BHV Pop-Up locatie de verschillende DCR modules op een tablet onder begeleiding van een cursist. Elke cursist krijgt zijn/haar eigen leermiddelen en krijgen van ons een Tablet met internet verbinding om de Digital Classroom te volgen. En niet te vergeten een Goodie Bag met onder andere oordopjes welke de cursist mee naar huis mag nemen.

Voordelen van deze aanpak:

 • Cursist kan zelf zijn eigen leertempo bepalen. Alles in 1 keer doen of liever opdelen in verschillende blokken. Geen probleem!
 • De trainingsduur past zich automatisch aan, aan het niveau van de cursist. Ben je binnen 2 uur competent dan ben je klaar voor dat jaar. Wil je liever op je gemak in 7 uur de modules, oefeningen en belevingstoetsen doorlopen ook geen probleem.
 • Zo veel en vaak oefenen als je wil. Dus geen 2 minuten reanimeren en dan plaatsmaken voor de volgende cursist.

Uniek in Nederland! Zo vaak komen oefenen als je wil! Gratis!

We waren met onze Digital Classroom aanpak al uniek door met name de introductie van (t)huiswerkopdrachten, 1 op 1 contact met de docent en niet te vergeten de Thuis Competent Box. Met de BHV Pop-Up locaties gaan we al op een unieke en veel vooruitstrevendere manier invulling geven aan 100% Enthousiast trainen van cursisten.

Maar daar stopt het niet. We willen onze klanten helpen beter te worden in BHV. Dat betekent dat we de cursisten moeten helpen beter te worden als BHV-er. Daarom mag een BHV-er nadat hij/zij zijn jaarlijkse training heeft gevolgd vanaf 1-10-2020 tot zijn diploma vervaldatum GRATIS zo vaak komen oefenen op een van de de BHV Pop-Up locaties als dat hij/zij wil.

De volgende update: Maatwerk

Maar hoe zit het nu met het BHV-team gevoel, samenwerken en communiceren?. Komt communicatie, werken met een portofoon ook aan bod? En hoe komen onze bedrijfshulpverleners aan gebouwkennis? Allemaal vragen die wij de afgelopen tijd ontvangen hebben van jullie.

Met alle restricties die ontstaan in deze bijzondere Corona tijd is het bieden van specifiek maatwerk op zijn zachtst gezegd een uitdaging. Zoals jullie wellicht inmiddels al verwachten wordt hier op dit moment ook al door ons over nagedacht. In de volgende update zullen we meer inzicht geven in de wijze waarop we in de nabije toekomst ook maatwerk gaan faciliteren binnen DCR 2.0 (of misschien wel DCR 3.0), de BHV Pop-Up locaties en welke rol we zien voor (ontruimings)oefeningen bij het realiseren van maatwerk.

Shares