In 2012 en 2013 is de Nederlandse politieagent Wim Beeren werkzaam in het gebied rondom de stad Gjakova in Kosovo. Hij was uitgezonden in dienst van de Europese Unie.

 • Gjakova is gelegen aan de grens met Albanië
 • In het gebied wonen 120.000 inwoners
 • Dit gebied is zwaar getroffen tijdens de oorlog in 1998/1999
 • Tienduizenden mensen kwamen om en de verwoestingen waren enorm
 • De stad Gjakova betaalde een zware tol en vele wijken werden platgebrand
 • De economische situatie is zodanig dat men geen geld heeft om alle sporen van de oorlog in de stad uit te wissen en opnieuw op te bouwen
 • Het grootst gedeelte van de bewoners leeft ver onder de armoedegrens
 • Bijna alle families hebben gezinsleden verloren en velen hebben last van psychische klachten

Ondanks alle ellende en problemen zijn de bewoners zeer hartelijk. Wim Beeren is daar heel warm opgenomen in de gemeenschap. Hij zegt daarover dat Gjakova zijn hart heeft gestolen. Tijdens zijn aanwezigheid in Gjakova heeft hij de belofte gedaan om deze inwoners op allerlei gebied te proberen te helpen. Er is namelijk een tekort aan alles.

2017: Brandweerwagen voor Gjakova

In 2017 is een brandweerwagen naar Gjakovo gebracht. Deze brandweerauto was een schenking van VDL/Nedcar. Het voertuig was 18 jaar oud en voor Kosovaarse begrippen een modern voertuig. Met behulp van vele sponsors en de schenking van vele materialen van bedrijven en enkele brandweerkorpsen werd een volwaardige brandweerauto naar Kosovo gereden. Deze missie was een groot succes.

2018: Nieuwe missie

Tijdens zijn uitzending kwam Wim in contact met de directeurarts van de plaatselijke ambulancedienst en het ziekenhuis. Het bleek dat voor de 120.000 inwoners slechts één ambulance beschikbaar is, die bovendien zeer karig is ingericht. Het voertuig is versleten en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Kortom: deze ambulance is dringend aan vervanging toe, maar de financiële middelen ontbreken hiervoor. De uitdaging om de ambulancedienst en het ziekenhuis te helpen was de missie voor 2018. De intentie was om met passie, inzet en gedrevenheid ervoor te zorgen dat er naar Gjakovo één of twee goed uitgeruste ambulances gebracht konden worden.

Na een oproep werd van Witte Kruis en van het UMCG een financieel afgeschreven ambulance ontvangen, met daarnaast veel materialen van Ambulance Amsterdam en de GNK-spullen van UMCG. Uiteraard was een ambulance schenken niet het enige doel. Het streven was om zoveel mogelijk materialen te verzamelen, want er is werkelijk een gebrek aan alles:

 • Een AED is er niet te vinden
 • De latex handschoenen worden hergebruikt totdat ze scheuren
 • Ambulancekleding heeft men niet

Omdat de artsen in Kosovo hoogwaardig zijn opgeleid kunnen ze werken met moderne materialen. Alleen… ze hebben deze spullen niet. De missie was niet alleen materialen te brengen, maar ook het personeel op vlieghoogte te brengen. Het team was samengesteld uit afgevaardigden van politie, brandweer en ambulancezorg.

April 2019: de overdracht

Volgeladen vertrok het team met de gevulde ambulances in april 2019 naar Kosovo. Een lange tocht van 2.500 km die zonder problemen is verlopen. Op 10 april vond de officiële overdracht plaats aan de Burgemeester van de gemeente Gjakova, de directeur van het Ziekenhuis en de plaatselijke gezondheidsdienst, die ook een ambulance zou krijgen. Ook de Nederlandse ambassadeur van Kosovo was aanwezig. Om aan te geven hoeveel waarde men aan het project toeschreef was ook de Landelijke televisie aanwezig.

Zowel de ambulancedienst als het ziekenhuis zijn voorzien van:

 • Saturatiemeters
 • Twee AED’s
 • Intubatiekoffers voor zowel volwassenen als kinderen
 • Handschoenen
 • Bloeddrukmeters
 • Koffers Burnshield
 • Spalken
 • Brancards etc.

Het team wil alle organisaties en particulieren bedanken die hun gesteund hebben, zowel materieel als ook met donaties van gelden: Witte Kruis Den Haag, UMCG ambulancezorg, Ambulance Amsterdam, Zuyderland ziekenhuis, MUMC en de Cura Groep.

Wilt u dit project volgen? Kijk dan op de Facebookpagina: ambulances voor Kosovo.

 

 

 

 

Shares