Onze Corona aanpak. 100% CURA

Onze actuele aanpak aangaande de Corona maatregelen zal doorlopend bijgehouden worden op deze pagina.

Ons beleid rond trainen tijdens corona

Risiconiveau’s
Krijgt de regio het risiconiveau ernstig of hoger (volgens het
coronadashboard), dan worden in die regio de geplande trainingen bij een BHV Pop-up locatie omgezet naar 100% online trainen (DCR 1.0) tot nader bericht. Met uitzondering van de BHV Pop-up locaties in Zoetermeer en Simpelveld, aangezien dit locaties in eigen beheer zijn en we de Corona maatregelen hier volledig kunnen borgen.

Landelijke lockdown
Geldt er een landelijke lockdown dan worden de geplande trainingen op BHV Pop-Up locaties omgezet naar 100% online trainen (DCR 1.0). 

Als de landelijke lockdown wordt versoepeld of het risiconiveau wordt afgeschaald naar waakzaam of zorgelijk beoordelen we opnieuw vanaf wanneer we weer BHV Pop-Up locaties zullen plannen.

Wat betekent dat voor de cursist?
Als de geplande training bij een BHV Pop-Up locatie wordt omgezet naar de 100% online variant, dan ontvangt de ingeschreven cursist hierover
een e-mail.

Wat wordt onze werkwijze de komende tijd?
Omdat wij trainingen in twee varianten aanbieden, zijn we voorbereid zijn op elk scenario aangaande Corona en bijkomende overheidsmaatregelen. Daarmee hebben jullie als klant en jullie cursisten de keuze 100% online of trainen bij een BHV Pop-Up. Wat de verschillen zijn lees je hieronder:

Wij zullen vanwege de landelijke lockdown onze trainingen tot 31 maart alleen in de 100% online variant aanbieden.

Variant 1: 100% online trainen (DCR 1.0)

  • Waar fysiek trainen niet mogelijk of gewenst is, bieden we onze 100% online trainingsvariant aan;
  • Uiteraard geheel in overeenstemming met de richtlijnen van externe exameninstellingen zoals het NIBHV, Rode Kruis en Oranje Kruis.

Klijk hier voor meer info over 100% online trainen

Mock-up DCR

Variant 2: Training bij een BHV Pop-up locatie (DCR 2.0)

  • Deze trainingen vinden plaats in een mix van online- (80%) en praktijkhandelingen (20%);
  • Bij de BHV Pop-up locatie kan de cursist zijn/haar cursus (ook het onlinedeel) volgen;
  • We zullen BHV Pop-Up locaties blijven plannen in alle provincies zolang de regio niet onder het risiconiveau ernstig valt.

Klik hier voor meer info over de training bij een BHV Pop-Up locatie

Shares