Onze Corona aanpak. 100% CURA

Onze actuele aanpak aangaande de Corona maatregelen zal doorlopend bijgehouden worden op deze pagina.

 

Ons beleid

Krijgt de regio het risiconiveau ernstig of hoger (volgens het coronadashboard), dan worden in die regio de geplande trainingen bij een BHV Pop-up locatie omgezet naar 100% online trainen (DCR 1.0) tot nader bericht. Met uitzondering van de BHV Pop-up locaties in Zoetermeer en Simpelveld, aangezien dit locaties in eigen beheer zijn en we de Corona maatregelen hier volledig kunnen borgen.

Vanaf vandaag worden in de navolgende veiligheidsregio’s de geplande trainingen op BHV Pop-Up locaties omgezet naar 100% online trainen (DCR 1.0):

  • Amsterdam-Amstelland
  • Haaglanden
  • Rotterdam-Rijnmond

Als het risiconiveau wordt afgeschaald naar waakzaam of zorgelijk beoordelen we opnieuw vanaf wanneer we weer BHV Pop-Up locaties zullen plannen.

 

Wat betekent dat voor de cursist?

Als de geplande training bij een BHV Pop-up locatie wordt omgezet naar de 100% online variant, dan ontvangt de ingeschreven cursist hierover een email.

 

Wat wordt onze werkwijze de komende tijd?

Wij zullen tot 31 december 2020 trainingen in twee varianten aanbieden, zodat we voorbereid zijn op elk scenario aangaande Corona en bijkomende overheidsmaatregelen. Daarmee hebben jullie als klant en jullie cursisten de keuze 100% Online of Trainen bij een BHV Pop-Up. Wat de verschillen zijn lees je hier: 

Variant 1: 100% online trainen (DCR 1.0)

  • Waar fysiek trainen niet mogelijk of gewenst is, bieden we onze 100% online trainingsvariant aan;
  • Uiteraard geheel in overeenstemming met de richtlijnen van externe exameninstellingen zoals het NIBHV, Rode Kruis en Oranje Kruis

Meer info over 100% online trainen

 

Variant 2: Training bij een BHV Pop-up locatie (DCR 2.0)

  • Deze trainingen vinden plaats in een mix van online- (80%) en praktijkhandelingen (20%);
  • Bij de BHV Pop-up locatie kan de cursist zijn/haar cursus (ook het onlinedeel) volgen;
  • We zullen BHV Pop-Up locaties blijven plannen in alle provincies zolang de regio niet onder het risiconiveau ernstig valt.

Meer info over de training bij een BHV Pop-up locatie

 

Shares