Hoofd BHV: bestrijd je grootste vijand en word superheld

29 mei 2018 | Nieuws

In mijn dagelijkse praktijk maak ik kennis – en werk ik samen – met veel BHV-verantwoordelijken. Maar Hoofden BHV die fulltime werken in hun rol als Hoofd BHV kom ik daarbij zelden tegen. Vaak combineren zij dit namelijk met andere taken.  Daarbij komt het regelmatig voor dat dit taken zijn die niet gerelateerd zijn aan arbo of veiligheid. En meer dan eens wordt er wel een Hoofd BHV benoemd, maar wordt vervolgens geen tijd vrij gemaakt om invulling te geven aan zijn of haar taak. 

Met pijn in mijn hart zie ik dan ook regelmatig dat veel Hoofden BHV hun kostbare tijd besteden aan allerlei administratieve taken en handelingen, bijvoorbeeld rondom het plannen van trainingen en het geldig houden van de certificaten van BHV-ers. Het bijhouden van schaduwadministraties en zelf bemiddelen in de contacten tussen de BHV-ers en de opleider zijn hierbij de grootste sponzen van tijd. Zo komt de gemiddelde Hoofd BHV-er maar zelden toe aan het strategische en tactische aspect van zijn of haar functie.  

Vraagstukken die blijven liggen
Door tijdgebrek blijven onderstaande belangrijke strategische vragen vaak onbeantwoord:

  • Hebben we alle restrisico’s voldoende afgedekt?
  • Is alles beschreven in risicoscenario’s?
  • Is het MT van de organisatie nog voldoende aangesloten bij veiligheid, BNO en BHV?
  • Wordt er voldoende getraind en geoefend om aan het criterium adequaat voorbereid (Arbo-wet) te kunnen voldoen?

Ik weet dat mijn collega’s elke dag keihard werken om een sluitende cursusadministratie voor onze klanten bij te houden, zodat alle data op elk gewenst moment realtime naar Excel geëxporteerd kunnen worden. Ik weet dat we heel veel investeren op het gebied van IT om de informatie voor (H)BHV-ers overal en altijd toegankelijk te maken. Maar ookdoor op tijd en in een door hen gewenst format aan te leveren in de mailbox.

Maximaal ontzorgen
Maar ik merk ook dat het moeilijk is voor de klant om los te laten. En ik vraag me dan af waarom? Iedereen heeft immers de mond vol van ontzorgen en partnerships. Iedereen wil een relatie tussen klant en leverancier die verder gaat dan u vraagt en wij draaien (en factureren). In onze visie worden de werkzaamheden verricht dààr waar de expertise aanwezig is. Concreet betekent dit: de planning en de administratie zitten bij de opleider en de organisatiekennis bij de klant.

De planning en de administratie zitten bij de opleider. De organisatiekennis zit bij de klant.

Vertrouwen in elkaar
In mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag: waarom? Kom ik regelmatig bedrijven tegen die een vervelende ervaring hebben gehad in het verleden (bijvoorbeeld door een incomplete cursistenadministratie), waardoor ze huiverig zijn om een nieuwe partner daar 100% in te vertrouwen. Dat snap ik. Maar aan de andere kant, als je het niet probeert dan kom je er ook nooit achter. En geloof me: dankzij technologische ontwikkelingen en slimme geautomatiseerde manieren van werken – die nu worden geïmplementeerd in onze organisatie – komt het punt waarop wij het vertrouwen krijgen om onze klanten ook echt 100% te ontzorgen steeds dichterbij.

Ik ben ervan overtuigd dat de klanten ons terecht het volledige en noodzakelijke vertrouwen mogen geven om hen te ontzorgen. Onze klanten kunnen immers goed vinger aan de pols houden door bijvoorbeeld:

  • Altijd en overal data en gegevens inzien en bewerken (ook handig in het kader van de AVG)
  • Met de introductie van onze apps alle BHV gerelateerde zaken op de telefoon regelen
  • Met dashboards realtime-inzicht te hebben
  • Steeds transparanter inzicht te krijgen in de status van alle processen. Zo weet de klant binnenkort of een monteur al onderweg is en wat de verwachte aankomsttijd is.

Eén ding weet ik zeker. Als het aankomt op het beschermen van de grootste vijand van het Hoofd BHV: een gebrek aan tijd, dan is CURA als de Batmobile of de cape van Superman en al die andere onmisbare tools die van een gewone held een superheld maken. Met onze tools en oplossingen weet ik zeker dat we meer tijd vrij kunnen maken voor het Hoofd BHV zodat hij of zij zich kan richten op de zaken waar het echt om gaat. 

“DOOR TIJDGEBREK BLIJVEN BELANGRIJKE STRATEGISCHE VRAGEN VAAK ONBEANTWOORD. ”

Meer nieuws

Onze Corona aanpak

Het Coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Onze actuele aanpak aangaande de Corona maatregelen zal doorlopend actueel gehouden worden op deze pagina.

DCR 1.0, 2.0 of Pop-up? Hoe zit het nou?

Nu Corona ons weer aan banden legt betekent dat weer even schakelen. Gelukkig waren wij al goed op weg met onze DCR 1.0 : de 100% online trainingsvariant. Maar ik hoor je al denken, DCR 1.0 ? DCR 2.0 en Pop-up? Hoe zat het nou ook alweer.

Soepel efficiënt plannen

Niet alleen onze trainingen zijn onder loep genomen de afgelopen weken en maanden. We hebben ook eens goed gekeken naar de manier van plannen, zowel bij ons in het trainingscentrum als bij onze opdrachtgevers. We hebben er immers continu naar gestreefd om in deze bijzondere tijd onze klanten niet met hogere kosten te confronteren. En dat willen we bij het hervatten van fysieke trainingen ook zo houden.

BHV Maatwerk. Lastiger dan je denkt.

Maatwerk is een term die je veel hoort in onze branche, maar wat is maatwerk nu eigenlijk echt in de dagelijkse BHV-trainingspraktijk. Maatwerk in een BHV-training is net als een foto die is bewerkt met Photoshop. Het klinkt in theorie heel leuk en ziet er op papier goed uit, maar de uitvoering is een stuk ingewikkelder.

De imperfecties van DCR 2.0. Samenwerken en Maatwerk

Is trainen met DCR 2.0 perfect? Nee uiteraard niet! Deze manier van trainen heeft (vooralsnog) imperfecties. Zoals dit bij het volledig digitaal trainen in DCR 1.0 ook het geval was. Maar we werken continu aan het verbeteren van de modules in de Digital Classroom en aan het hervatten van de fysieke trainingen.

De BHV Pop-up. De update.

Het idee bij de BHV Pop-up locatie is een totale beleving aanbieden aan de cursist waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. De cursist doorloopt zelfstandig de diverse scenario’s op het gebied van bedrijfshulpverlening en tegelijkertijd worden de competenties getoetst.

De BHV Pop-up. Van passief observeren naar actief beleven.

Het idee bij de BHV Pop-up locatie is een totale beleving aanbieden aan de cursist waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. De cursist doorloopt zelfstandig de diverse scenario’s op het gebied van bedrijfshulpverlening en tegelijkertijd worden de competenties getoetst.

STAGIAIR(E) INTEGRALE VEILIGHEIDSKUNDE

Jij bent niet bang om in het onbekende te duiken! Als stagiaire integrale veiligheid ga jij onderzoeken welke trends op het gebied van veiligheid naar voren zijn gekomen tijdens de Coronacrisis. Het is onbekend terrein, dus jij bent leading.

Waar komt dit nieuwe concept vandaan?

In de Corona tijd zijn we gedwongen om onze trainingsaanpak van de een op de andere dag geheel te herzien. Ons doel trainen op afstand, met grote betrokkenheid en interactie tussen docent – cursist en geheel binnen de kaders van het NIBHV, Rode Kruis en Oranje Kruis.

De (on)zin van 1,5 meter trainen

Zelfs met de versoepeling van de Corona maatregelen blijven wij van mening dat er verschillende redenen zijn waarom het niet per definitie zinvol is om op deze manier te trainen.

Terug naar het nieuwe normaal met een blik op de toekomst

Met een missie naar Mars in het Coronatijdperk is het belangrijk om een eigen koers te kiezen. Dat is precies wat wij hebben gedaan sinds 16 maart. Met de ontwikkeling van de Digital Classroom en alle spin-off concepten blijven wij op koers ondanks alle maatregelen in de 1.5 meter maatschappij.

9 Tips voor veilige feestdagen

Met Kerstmis is er veel extra brandgevaar aanwezig. In dit artikel vind je 9 tips voor veilige feestdagen.

Ambulances voor Kosovo

In Kosovo was dringend nood aan ambulances en bijbehorende materialen. In april 2019 zijn twee volgeladen ambulances naar Kosovo gereden. Lees hier meer over dit project.

CURA Groep neemt Escape Mobility International over

De CURA Groep heeft Escape Mobility International overgenomen. De verkoop- en productieactiviteiten in Duitsland, België en het VK zijn overgenomen, inclusief het wereldwijde distributienetwerk.

Werkboek: van risico naar BNO

Wilt u stapsgewijs de omvang van BHV als onderdeel van uw BNO bepalen? Download dan hier gratis het werkboek ‘Van Risico naar BNO’.

Safety Model Canvas

Met het Safety Model Canvas stelt CURA u in staat om op een overzichtelijke, eenvoudige manier de organisatie van uw BHV-organisatie – als onderdeel van een solide BNO – inzichtelijk te maken.

Share:
Shares