Safety Model Canvas

25 mei 2018 | Nieuws

In navolging op het handboek ‘Van Risico naar BNO’ heeft CURA het Safety Model Canvas gepubliceerd. Dit is een hulpmiddel om de complexiteit en de samenhang van BNO en (brand)veiligheid inzichtelijk te maken.

U kunt een gratis exemplaar van het Safety Model Canvas opvragen. Deze is alleen bestemd voor eigen gebruik.

Vraag aan >

“EEN HULPMIDDEL OM DE COMPLEXITEIT EN SAMENHANG VAN BNO EN (BRAND)VEILIGHEID INZICHTELIJK TE MAKEN. ADVIES MET TOEGEVOEGDE WAARDE.”

Meer nieuws

Werkboek: van risico naar BNO

Wilt u stapsgewijs de omvang van BHV als onderdeel van uw BNO bepalen? Download dan hier gratis het werkboek ‘Van Risico naar BNO’.

Share: